Protipožiarna (nehorľavá) úprava javiskových textílií

Protipožiarna (nehorľavá) úprava javiskových textílií sa vykonáva špeciálnym protipožiarnym prostriedkom. Touto úpravou vieme ošetriť všetky javiskové textílie (opony, šály, závesy, ... )

.............................................................................................................................................