Vyrábame, dodávame a inštalujeme JAVISKOVÉ TEXTÍLIE, a to hlavne:

  • OPONA (hlavná, maskovacia) 
  • HORIZONT (predný, zadný)
  • ŠÁLY
  • SUFITA
  • DRAPÉRIA
  • ZÁVESY
  • ZATEMNENIE
  • predaj ZAMATU

Vyrábame tiež kompletné javiskové dráhy pre javiskové textílie, ovládanie zatemnenia - motorické i ručné. Na výrobu javiskových textílií používame kvalitný ťažký zamat.

Vykonávame PROTIPOŽIARNU (nehorľavú) úpravu javiskových textílií.

...............................................................................................................................................................