Javisková technika

Vyrábame, dodávame a inštalujeme, vykonávame opravu a údržbu javiskovej techniky:

  • javiskové ťahy
  • javiskové mosty, veže, rebríky, zábradlia
  • oceľové a konopné laná, zapletanie lán
  • rumpále, kladky
  • elektromotory ťahov
  • ovládanie ťahov
  • svetelné batérie
  • schody
  • javisková podlaha (brúsenie, lakovanie drevenej podlahy, javiskové koberce)
  • kompletné javiskové mechanizmy, odborné a funkčné skúšky s revíznou správou

Výroba a úprava (rozšírenie, zdvihnutie) samotných javísk.

.....................................................................................................................